top of page

Steunfonds KSA Nationaal

KSA wil de financiële drempel verlagen voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan KSA. Met het steunfonds wil KSA leden en leiding ondersteunen die het financieel niet breed hebben.
Waarvoor kan je
een aanvraag indienen?
Je kan een aanvraag indienen voor het lidgeld, weekends, kampen, één extra activiteit (bv. een daguitstap), KSA-vormingscursussen (animator-, hoofdanimator- of instructeurcursus) en KSA-initiatieven (bv. provinciale speldag).
Hoeveel steun wordt er gegeven?
  • Bij het lidgeld wordt een vast bedrag terugbetaald. Namelijk het lidgeld dat verschuldigd is aan de koepel. Voor een volledig werkjaar is dat €20,50 en voor inschrijvingen na 15 februari is dat €18.
  • Voor weekends en kampen wordt een bedrag van €7/nacht terugbetaald.
  • Bij de extra activiteit, KSA-initiatieven en KSA-vormingen hanteren we het 1/3de-systeem waarbij 1/3de van de prijs betaald wordt door de ouders, 1/3de betaald wordt door de groep en 1/3de betaald wordt door het steunfonds van KSA.
Zowel ouders als leiding kunnen beroep doen op dit Steunfonds. Indien je interesse hebt, kan je via volgend formulier je aanvraag versturen naar steunfonds@ksa.be!
bottom of page